امروز 1398/04/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر موردشماره۳۱۵۳۰/۳۰۰ - ۱۳۹۸/۳/۷
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی را به تصویب نهایی رساند.
ضمناً به آگاهی می‌رساند کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد
تاریخ خبر : 1398/03/07

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: