طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شو" /> طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که با امضای تعداد نفر از نمایندگان، به صورت تقدیم مجلس شو" />
امروز 1398/04/04

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ 1397/12/08 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.


جزئیات

عنوان : طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
تاریخ : 1397/12/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

دست‌نویس : ID-549.pdf ID-549.pdf
تاریخ خبر : 1397/12/08

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: