امروز 1398/04/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)شماره۱۴۱۱۴۲/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار
(الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)
استانداری فارس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر لار درخصوص الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر لار مصوب مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ کمیته فنی مقرر نمود:
«با توجه به اینکه، به اذعان مسؤولین استان، طرح تفصیلی شهر در حال طی مراحل تصویب می‌باشد، از این رو هرگونه افزایش و کاهش محدوده با لحاظ همه موارد فنی و حقوقی در قالب تدقیق محدوده طرح تفصیلی تعیین تکلیف گردد و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شود.»
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: