امروز 1398/04/30

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قمشماره۱۴۱۱۳۶/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون طرح جامع ناحیه قم
«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ طرح جامع ناحیه قم، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم را مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به گزارش دبیر کمیته فنی شماره ۵ و استماع نظرات اعضاء شورا مقرر نمود طرح جهت اعمال نظرات ارائه شده و جمع‌بندی نهایی به کمیته فنی عودت گردد و جمع‌بندی نظرات کمیته تخصصی شماره۵ به عنوان نظر شورای عالی تلقی و توسط دبیر شورا ابلاغ شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: