امروز 1398/04/30

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌سه‌شنبه 6 آذر ماه 97 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌‌سه‌شنبه 6 آذر ماه 97 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.خلاصه مذاکرات جلسه علنی ‌‌‌روز سه شنبه مورخ 6 آذر ماه‌ 1397 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:
1. ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون ویژه حمایت از توليد ملي و نظارت بر اصل(44 ) قاانون اساسی در مورد آسیب شناسي وضعيت شاغلان و بيکاران با رویکرد حمایتي
2. ادامه رسيدگي به طرح یك فوریتي تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
3. بررسي تقاضاي عده اي از نمایندگان در مورد رسيدگي به طرح جامع مدیریت شهري طبق اصال 54 قانون اساسی
4. اعلام وصول (1) فقره لایحه با قيد دو فوریت
5. سوال یک نفر از نمایندگان از وزیر محترم علوم، تحقيقات و فناوري
6. اعلام وصول (2) فقره طرح
7. اعلام وصول (2) فقره سوال
8. تذکرات آین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذکرات شفاهي

متن خلاصه مذاکرات را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/09/07

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: