امروز 1398/04/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند ابلاغ شد.شماره۱۱۰۰۸۶/۳۰۰
۱۳۹۷/۸/۲۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ طرح جامع شهر جدید سهند، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مشروط به تحقق موارد زیر به تصویب نهائی رساند:
۱ـ ضمن موافقت کلی با توسعه شهرجدید درسمت شرق در قالب فاز ۵ مقرر می‌گردد تدقیق محدوده، نوع کاربری‌ها، ظرفیت جمعیت‌پذیری آن بارعایت موارد زیر مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه به کمیته فنی شورا ارائه و پس از تأیید توسط دبیر شورای عالی به همراه اسناد طرح جامع به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
۱ـ۱ـ اعلام نظر وزارت نیرو درخصوص امکان تأمین آب شرب جمعیت اضافه شونده و تعدیل محدوده طرح و جمعیت‌پذیری آن درحد منابع آب قابل تأمین اعلامی.
تبصره: در صورت اعلام وزارت نیرو مبنی بر عدم امکان تخصیص منابع آبی جدید، موضوع توسعه و افزایش محدوده فازجدید منتفی خواهد بود.
۱ـ۲ـ حذف اراضی فاقد توان اکولوژیک مناسب جهت توسعه شهری
۱ـ۳ـ تاکید بر افزایش نقش کاربریهای همسو با گردشگری و افزایش کیفیات زیست شهری پایدار در آن
۱ـ۴ـ توجه به ویژگی‌های طبیعی و توپوگرافیکی زمین در طراحی شهری
۱ـ ۵ ـ تاکید بر تقویت نقش این فاز در جهت استقرار خدمات برتر مقیاس شهری و فراشهری
۲ـ با توجه به عدم تحقق سقف جمعیت پذیری طرح مصوب قبلی و همسو با طرح مجموعه شهری تبریز:
۱ـ۲ افق طرح به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد
۲ـ۲ سقف جمعیت پذیری برای ۴ فازموجود برابر با ۱۸۵ هزارنفر تعیین می‌گردد
۳ـ۲ سقف جمعیت پذیری فاز ۵ پس از طی فرآیند مذکور در بند ۱ در اسناد طرح منعکس گردد .
۳ـ تداخلات حریم پیشنهادی شهر با مرز شهرستان تبریز مرتفع و خط حریم بر مرز تقسیمات شهرستان منطبق گردد. ضمن اینکه حریم در جنوب و جنوب شرق (به‌استثناء محدوده فاز ۴) بر حریم شهر اسکو منطبق گردد .
۴ـ تداخلات محدوده مصوب قبلی شهر با مرز شهرستان تبریز در شمال غرب به نفع محدوده شهر جدید مرتفع گردد. تبعا هرگونه الحاق به محدوده شهر در بخشهای متداخل با شهرستان تبریز منتفی و خط محدوده در بخش متداخل با شهرستان تبریز بر محدوده مصوب قبلی شهر جدید منطبق خواهد بود .
۵ ـ سند پهنه‌بندی حریم مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری، با حذف پهنه‌های پیشنهادی مغایر با مصوبه فوق، اصلاح و جداول مربوط به استقرار فعالیت‌ها ارائه گردد .
۶ ـ با عنایت به وجود ۳۵۰ هکتار اراضی در اختیار دانشگاه صنعتی سهند مقرر گردید از ظرفیت اراضی مذکور درجهت افزایش سرانه‌های خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی شهرجدید استفاده گردد .
۷ـ پروژه قطار برقی سهند ـ تبریز و تاثیرات آن در ابعاد مختلف در اسناد طرح جامع منعکس گردد.
۸ ـ الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد .
۹ـ ضوابط و مقررات طرح جهت انطباق با ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر به تأیید مشترک نمایندگان وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی رسانده شود. همچنین با عنایت به پیشنهاد تراکم ۳۰۰% در ۱۲ طبقه برای کاربری تجاری ـ خدماتی حاشیه محور مجهز شهر، ضمن برآورد زیربنای قابل احداث از طریق این ضابطه و مقایسه آن با نیاز شهر، عرضه بیش از حد نیاز سطوح تجاری از طریق تعدیل تعداد طبقات و تراکم ساختمانی مطابق الگوی موجود شهر (۶ و ۷ طبقه) کنترل شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/08/30

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: