امروز 1398/04/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه ابلاغ شد.شماره۱۰۸۵۱۴/۳۰۰
۱۳۹۷/۸/۱۴
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع
منطقه نمونه گردشگری دیمه
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ خود و براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۴ هیات محترم وزیران (ایجاد منطقه نمونه گردشگری ملی کوهرنگ) و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان چهارمحال و بختیاری موردبررسی نهایی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ۱۳۹۷/۶/۲۶ کمیته فنی شماره ۲ (کمیته فنی گردشگری) طرح را مشروط به تحقق شروط زیرتصویب و مقرر نمود نقشه‌ها و اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس شروط یاد شده، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام این مصوبه ، جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی تحویل شود.
۱ـ کاربریهای اقامتی طرح، صرفاً به اسکان موقت اختصاص خواهدداشت و تفکیک عرصه و مستحدثات طرح تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
۲ـ حداکثر سطح اشغال، برای فضای اقامتی (به صورت موقت و در قالب الگوی سه‌گانه هتل‌های متمرکز، متل و واحد‌های اقامتی منفرد) برابر با ۶% (شش درصد) سطح کل سایت و حداکثر سطح اشغال برای کل ابنیه در سایت برابر با ۸% (هشت درصد) سطح کل سایت و حداکثر تعداد طبقات با توجه به محدودیت موجود، برابر با ۲ طبقه تعیین می‌شود.
۳ـ پس از استعلام مجدد از دفتر امور آب و آبفا وزارت نیرو در باره حریم و بستر رودخانه زاینده رود، حریم کمی در صورت تداخل با محدوده طرح تحت همین کاربری در نقشه‌ها درج گردد و هرگونه بارگذاری در حریم کیفی تحت هر عنوان (اعم از اقامتی، خدمات و...) از نقشه‌های طرح حذف شود.
۴ـ با توجه به این که اقامت موقت گردشگران در دو قسمت از سایت پیش‌بینی‌شده، ضروریست به جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف طرح این دو قسمت در دو فاز اجرایی مشخص ودر اسناد طرح (ازجمله نقشه کاربری اراضی پیشنهادی) منعکس شود. تبعا هرگونه عملیات اجرایی در فاز دو اقامتی طرح تا پیش از تکمیل فاز یک و ارائه گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به دبیرخانه شورای عالی و اعلام نظر دبیر شورا مجاز نیست.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/08/30

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: