طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی که به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود،" /> طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی که به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود،" />
امروز 1398/04/04

طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی

طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی که به صورت عادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/07/15 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.نسخه چاپیID-479.pdf
ID-479.pdf

تاریخ خبر : 1397/07/15

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: