طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها که به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تار" /> طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها که به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تار" />
امروز 1398/04/04

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها که به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1397/07/11 به صورت عادی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.نسخه چاپیID-478.pdf
ID-478.pdf

تاریخ خبر : 1397/07/11

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: