امروز 1398/04/04

اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنیشماره۹۷/۷۱۲۷/دش ۱۳۹۷/۵/۳۰
اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
(مصوب جلسه ۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآن کریم
در جلسه ۴۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۷/۳/۵، عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به تصویب رسید.
دبیر شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ محمدرضا مخبردزفولی
تاریخ خبر : 1397/07/09

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: