امروز 1398/04/04

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371 ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/07/01 هيأت وزیران در خصوص"اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371"، طي نامه شماره 87611 در تاریخ 1397/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
مستند این تصویب‌نامه به شرح زیر می باشد؛
از آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی (مصوب 1371/02/13):
ماده 2-
انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيأت وزيران در كليات آن مي باشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت مي گيرد كه هيأت وزيران معين مي نمايد.
امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزراء يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاههاي مستقل قبلا اجازه امضاي اين گونه توافقها را حسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند. امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان مي باشد.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (۱۱) اين آيين نامه است . در موافقتنامه‌ هاي فرهنگي قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز هماهنگي لازم به عمل آيد.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/07/04

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: