امروز 1398/04/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث فاز دوم بیمارستان شریعتیشماره ۱۶۱۸۹/۳۰۰ ۱۳۹۷/۲/۱۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
سرپرست محترم شهرداری تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷، موضوع توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران، در حاشیه بزرگراه همت را پیرو بند ۵ مصوبه شماره ۵۵۹ کمیسیون ماده ۵ استان تهران در زمینی به وسعت ۱۰/۵ هکتار(۶/۸ هکتار آن در محدوده شهر تحت پهنه‌های G۳۲۲ ، G۳۲۳ و مابقی خارج از محدوده و در حریم) و مباحث جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۹ خود مورد بررسی قرارداد ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ کمیته فنی شماره یک، با مصوبه کمیسیون ماده ۵ منوط به تحقق شرایط زیر موافقت نمود:
۱ـ به جهت یکپارچگی طرح و ضوابط طرح تفصیلی، هرگونه تفکیک زمین در سایت ممنوع است.
۲ـ حریم اتوبان همت به عرض ۳۰ متر تحت کاربری ۳۲۲ G رعایت شود.
۳ـ با عنایت به اعلام نظر دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل ونقل معاونت حمل و نقل وزارت راه و سازی:
۳ـ۱ لازم است حداقل۸۰۰ فضای پارک خودرو برای پارکینگ مجموعه بیمارستانی تامین گردد که از این تعداد ۴۰۰ واحد برای مراجعین و ۴۰۰ واحد دیگر برای استفاده پرسنل در نظر گرفته شود بنابراین ضروری است که حداقل فضای ۲۰ هزار مترمربع جهت احداث پارکینگ در طرح نهایی لحاظ شود.
۳ـ۲ کلیات طرح هندسی جهت تامین دسترسی از بزرگراه‌های شهید خرازی و آیت‌الله حکیم به بیمارستان براساس نقشه‌ی ارسالی از سوی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران (نامه شماره ۱۰۵۰۹۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹) مورد تائید میباشد.
۳ـ۳ ضمن پرهیز از تعبیه ورودی ثابت و مجزا به کندروی موجود برای بیمارستان، ورودی اصلی بیمارستان از بزرگراه شهید همت، پیش از پمپ بنزین پیش‌بینی شود و در محدوده سایت، صرفاً جهت خودروهای امدادی و اورژانس، ورودی موقت به کندرو در نظر گرفته شود و طرح دسترسی مراحل تصویب قانونی لازم را طی کند.
۴ـ متأسفانه حجم وسیع بارگذاری در سالهای اخیر در حاشیه بزرگراه همت (شهید خرازی) در منطقه ۲۲ تحت کاربریهای بزرگ مقیاس تجاری ـ اداری ـ گردشگری، در حال انجام است که حایز تأثیرات کالبدی، فضایی، اقتصادی وسیع است و قطعاً ایفای بهینه نقش ترافیکی بزرگراه همت و ادامه آن در استان البرز را با خلل جدی مواجه میکند. لذا شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر نمود در بازنگری طرح تفصیلی منطقه ۲۲ بر رویکرد حفاظت حداکثری تحت پهنه ( G۳۲۳ ) در شمال بزرگراه همت تاکید گردد و شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ از صدور مجوزاتی که به هر نحو ممکن، بار ترافیکی مضاعف بر بزرگراه تحمیل نماید پرهیز کند.
۵ ـ هرگونه بارگذاری در اراضی متعلق به بیمارستان در خارج از محدوده شهر ممنوع می‌باشد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/05/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: