امروز 1398/04/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار آراء حقوقی


رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1398/04/10

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ 1398/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1398/04/10

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1398/04/10

رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/04/10

رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۹۶/۲۵۸۰۵/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۷ وزارت نیرو
1398/04/10

رأی شماره ۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
1398/04/10

رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/۶/6 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ 1379/۷/6
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1398/03/26

رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24 ـ 1395/۲/27 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
1398/03/26

رأی شماره۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 1395/2/18 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ـ معاون عمرانی استانداری تهران ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
1398/03/26

رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱365/۱۰/۱0 مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان
1398/03/26

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
1398/03/26

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1395/۱۱/۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
1398/03/26

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1398/03/26

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ 1398/۱۲/9 هیأت عمومی
1398/03/26

رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱392/۶/16
1398/03/26

رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ 1395/۱۱/27 و شماره ۴۷۹۹۷ ـ 1396/۱۰/30 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ 1395/۱۱/6 و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ 1396/۹/9 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1398/03/26


صفحه1از20