امروز 1398/04/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
1397/03/09

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌ها و نیز صورت‌های مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
1397/03/08

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده (30) آییننامه مالی شهرداریها
1397/03/07

اعلام وصول طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
1397/03/02

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/02/26

اعلام وصول طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا
1397/02/22

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/02/22

اعلام وصول طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
1397/02/22

اعلام وصول طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری
1397/02/22

اعلام وصول طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
1397/02/22

اعلام وصول طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
1397/02/11

اعلام وصول طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
1397/02/10

اعلام وصول طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/02/10

اعلام وصول طرح الزام دولت به توقف مطالعه، اجراء و توسعه طرح‌های انتقال آب و سد سازی در حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های محلی بمدت پنج سال
1397/02/09

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (109) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/01/26

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
1397/01/26

اعلام وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت
1397/01/05

اعلام وصول طرح الحاق موادی به قوانین دیوان محاسبات کشور
1397/01/05

اعلام وصول طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
1396/12/21

اعلام وصول طرح اصلاح قانون تابعیت
1396/12/21


صفحه9از10