امروز 1398/04/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور
1397/07/03

اعلام وصول طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/07/02

طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف
1397/06/20

طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، ازشمول قوانین و مقررات عمومی
1397/06/20

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/06/20

طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/06/20

طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده
1397/06/20

اعلام وصول طرح تأمین کالاهای اساسی
1397/06/13

اعلام وصول طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
1397/06/11

اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
1397/06/11

اعلام وصول طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/06/06

اعلام وصول طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل
1397/06/06

اعلام وصول طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی به متقاضیان
1397/05/30

اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/30

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/30

اعلام وصول طرح پیش‌فروش ساختمان
1397/05/27

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
1397/05/27

اعلام وصول طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/05/20

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
1397/05/20

اعلام وصول طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1397/05/20


صفحه6از10