امروز 1398/04/30
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی
1397/10/02

طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران
1397/10/02

طرح اصلاح بند «ب» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1397/09/27

طرح استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1397/09/27

طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی
1397/09/27

طرح الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/09/13

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
1397/09/13

طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی
1397/09/10

طرح الحاق یک تبصره به بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
1397/09/10

طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
1397/09/10

طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران
1397/09/10

طرح تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی وخدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهائی
1397/08/30

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
1397/08/30

طرح اصلاح ماده (86) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/19

طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
1397/08/19

طرح اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/19

طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین
1397/08/19

طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06
1397/08/05

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
1397/08/05

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/08/05


صفحه4از10