امروز 1398/03/28

خبرخوان
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس های خصوصی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی صنعت خودرو»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه»
اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»
سرخط خبرها
خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشبه 26 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/27

طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396
1398/03/26

طرح استفساریه ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
1398/03/26

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
1398/03/26

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 21 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/22

خلاصه مذاکرات جلسات علنی دوشنبه 20 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/21

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
1398/03/21

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/20

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
1398/03/18

طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه
1398/03/12

قانون اصلاح جزء 1 بند پ ماده 60 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1398/03/11

قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
1398/03/11

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 5 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/07

خلاصه مذاکرات جلسه علنی شنبه 4 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/04

طرح احداث سرپناه
1398/03/01

طرح تعطیلی کلیه مراکز اداری، آموزشی و قضایی در تمام استانها و شهرستانها در روز پنجشنبه
1398/03/01

طرح استفساریه بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم
1398/03/01

طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
1398/03/01

طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدنی
1398/03/01

طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی
1398/03/01