( آزمایشی )
امروز 1396/12/02

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص «آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور» ابلاغ شد.تصويبنامه هيات وزيران درخصوص "آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور" در جلسه مورخ 1396/07/26 هيأت وزیران تصویب شد و طي نامه شماره 96239 مورخ 1396/08/06 از سوي معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

مستند قانونی این آیین‌نامه به قرار ذیل است:

از قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 1396/12/24):

«تبصره ۱۹–

ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد (۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود براساس سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- دولت از طریق خزانه‌داری كل كشور، مكلف است ماهانه معادل یك درصد (۱%) از یك دوازدهم (1/12) هزینه بانكها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ سی و هفت هزار و یكصد میلیارد (37/1۰۰/۰۰۰/0۰۰/000) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
د- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشاركت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
۱- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت یك ماه از تصویب این قانون، بازار الكترونیك طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذكور پنجاه تا یكصد طرح (پروژه) مستقل دارای حداكثر امكان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذكور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر كند. این طرح (پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
۱- ۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشاركت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح (پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امكان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم كند.
۲- ۱- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، كلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر كند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است كه در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۲- در هر مورد كه نیاز به تكمیل یا به روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یك از این طرح (پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.
۳- تمامی مراحل فرآیند تشكیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش‌بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند (۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
۴- تمامی مراحل گردآوری و تكمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع كار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریك یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به طور كامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح (پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یكبار به كمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.»

متن آیین‌نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


1396/08/06
اخبار مرتبط
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح ماده 5 و تبصره 2 ماده 39 اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق شيروان، سهند، كرمان، خليج فارس و بيستون
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا و امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت پادشاهی سوئد"
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا و امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت ژاپن"
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص "مجاز بودن وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انجام مذاكره، پيش‌امضا و امضاي موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليا‌ت‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی"
ابلاغ بخشنامه دبیر شورای عالی اداری درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و چگونگی تامین نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان دستگاه‌های یاد شده"
ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور
ابلاغ تصویبنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اصلاح و تکمیل تبصره (2) ماده واحده مصوبه تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری
ابلاغ تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي
ابلاغ تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص اختصاص مبلغی براي تاديه بدهي‌ها و تعهدات سنواتي موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: