امروز 1397/07/02

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص «آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور» ابلاغ شد.تصويبنامه هيات وزيران درخصوص "آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور" در جلسه مورخ 1396/07/26 هيأت وزیران تصویب شد و طي نامه شماره 96239 مورخ 1396/08/06 از سوي معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

مستند قانونی این آیین‌نامه به قرار ذیل است:

از قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 1396/12/24):

«تبصره ۱۹–

ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد (۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود براساس سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- دولت از طریق خزانه‌داری كل كشور، مكلف است ماهانه معادل یك درصد (۱%) از یك دوازدهم (1/12) هزینه بانكها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ سی و هفت هزار و یكصد میلیارد (37/1۰۰/۰۰۰/0۰۰/000) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل كشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
د- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشاركت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
۱- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت یك ماه از تصویب این قانون، بازار الكترونیك طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذكور پنجاه تا یكصد طرح (پروژه) مستقل دارای حداكثر امكان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذكور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر كند. این طرح (پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
۱- ۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشاركت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح (پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امكان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم كند.
۲- ۱- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، كلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر كند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است كه در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۲- در هر مورد كه نیاز به تكمیل یا به روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یك از این طرح (پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.
۳- تمامی مراحل فرآیند تشكیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش‌بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند (۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
۴- تمامی مراحل گردآوری و تكمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع كار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریك یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به طور كامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح (پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یكبار به كمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.»

متن آیین‌نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1396/08/06
اخبار مرتبط
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی
بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تاخیر کارمندان تا ساعت 9 صبح از اول تا پانزدهم مهر 97 ابلاغ شد
ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجرای ماده (3) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 90/7056/دش مورخ 21 شهریور 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص موظف بودن کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ درمورد تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس و اقدام نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن
ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا در صنایع
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هوای پاک
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (16) قانون هوای پاک
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک
ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال
ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الزام وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشی

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: