امروز 1398/03/28

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ1392/2/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ1392/2/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر ابلاغ شد.بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562/ ت 49128 ه مورخ1392/2/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر، طي نامه شماره 200/98/22 در تاریخ 98/03/13 توسط سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1398/03/13

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: