امروز 1398/02/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)شماره۱۴۱۱۴۲/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار
(الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)
استانداری فارس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر لار درخصوص الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر لار مصوب مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ کمیته فنی مقرر نمود:
«با توجه به اینکه، به اذعان مسؤولین استان، طرح تفصیلی شهر در حال طی مراحل تصویب می‌باشد، از این رو هرگونه افزایش و کاهش محدوده با لحاظ همه موارد فنی و حقوقی در قالب تدقیق محدوده طرح تفصیلی تعیین تکلیف گردد و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شود.»
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29
اخبار مرتبط
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستان
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر الوان
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران
مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌ اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خواف
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار (الحاق ۵ هکتار به محدوده شهر)

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: