امروز 1397/11/02
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره های (2) تا (4) بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/10/23

طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف
1397/10/23

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
1397/10/19

طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله
1397/10/15

طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت «فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی»
1397/10/09

طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی
1397/10/04

طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی
1397/10/04

طرح اصلاح ماده (22) و تبصره (3) مربوط و الحاق دو تبصره به آن و همچنین الحاق ماده (27) مکرر و چهار تبصره آن به قانون رسیدگی به تخلفات اداری
1397/10/02

طرح اصلاح ماده (609) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)
1397/10/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور
1397/10/02

طرح استفساریه جزء (1) بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/10/03

طرح اصلاح مواد (15) و (16) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310
1397/10/03

طرح الزام شاغلان حرف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارت خوان بانکی
1397/10/03

طرح اصلاح تبصره ماده (61 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/09/28

طرح به کارگیری نیرو در پستهای بلاتصدی ادارات در استان های مرزی
1397/09/28

طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی
1397/09/28

طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران
1397/09/27

طرح اصلاح بند «ب» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1397/09/25

طرح استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1397/09/25

طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی
1397/09/25

طرح الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/09/11

طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
1397/09/11

طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی
1397/09/07

طرح الحاق یک تبصره به بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
1397/09/06

طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
1397/06/06


صفحه1از7