امروز 1397/08/24
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح اصلاح ماده (86) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/13

طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
1397/08/13

طرح اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/08/13

طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین
1397/08/14

طرح استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397/06/06
1397/08/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
1397/08/01

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/08/02

طرح الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/07/29

طرح اصلاح بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/07/21

طرح اصلاح بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/07/15

طرح اصلاح ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1397/07/15

طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
1397/07/15

طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
1397/07/15

طرح اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/07/15

طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی
1397/07/15

طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/03/31
1397/07/15

استرداد طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/07/15

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها
1397/07/11

طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 1395/02/26
1397/07/08

طرح الحاق یک بند به ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/07/03

طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
1397/07/04

طرح عفو عمومی و تبدیل مجازات
1397/07/01

طرح اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1381/04/01
1397/07/04

طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادارات و واردات
1397/07/04

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه پیش نویس طرح اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
1397/07/02


صفحه1از5