امروز 1398/02/04
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح اصلاح قانون تابعیت
1396/12/21

اعلام وصول طرح استمهال 5 ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت‌های دولتی
1396/12/21

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوري اسلامي در خصوص بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
74. عملکرد بودجه عمومی دولت در سالهای 1394 و 1395
1396/12/21

اعلام وصول طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1396/12/16

اعلام وصول طرح اصلاح بند (چ) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1396/12/13

اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 1370/9/27
1396/12/13

اعلام وصول طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشور با عضویت در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور
1396/12/13

اعلام وصول طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
1396/12/13

اعلام وصول طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران
1396/12/13

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال
1396/12/13

اعلام وصول طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1396/12/12

اعلام وصول طرح استفساریه چگونگی امهال وام
1396/12/12

اعلام وصول طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران
1396/12/06

اعلام وصول طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم
1396/12/06

اعلام وصول طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
1396/12/06

اعلام وصول طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
1396/12/06

سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس (از سال 1285 تاکنون)
1396/11/30

اعلام وصول طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولهبری و تهلنجی)
1396/11/11


صفحه9از9